Beton Vibratörü Nasıl Kullanılır ?

Beton Vibratörü Nasıl Kullanılır ?

Beton Vibratörü Nasıl Kullanılır ?

Uygulama esnasında vibratör betonun üst yüzeyinden dik doğrultuda olacak şekilde daldırılmalıdır. Ayrışmaya neden olmadan geri çekilmesi gerekir. Betonun kıvamına göre beton vibratörü 5-15 saniye arasında beton  içinde tutulmalıdır ve betondan yavaşça çekilmelidir. Çekme hızı yaklaşık 8 cm/sn olması gerekir. Yüzeyde çok ince bir şerbet tabakası oluşmuşsa sıkışma doğru şekilde gerçekleşmiştir.Yerleştirme esnasında sıkıştırma ve yüzey bitirme işlemleri belli bir uyum içerisinde ve ardarda yapılmalıdır. Kalın kesitli bir elemanın betonu sıkıştırılmak isteniyorsa, tabaka kalınlıklarının 30-70 cm aralığında olması tavsiye edilir. Daldırma aralığının vibratör etki yarıçapına talik olarak 40-60 cm aralığını geçmemesi gerekir. Daldırma çok hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Beton birden fazla tabakalar halinde sıkıştırılmak isteniyorsa, vibratör ucunun bir alttaki tabakanın üstten 1/3’ü kadar derinliğe daldırılarak, her iki tabakanın kaynaşması gerekir. Vibratörün kalıp yüzeyine temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır. Vibratörün donatı ile uzun süre temas etmesi sonucunda donatı etrafında sulu ve zayıf bir şerbet oluşur, buna dikkat edilmelidir. Vibratör ucu çalışması sırasında donatılara değmemelidir. Perde ve kolonlarda betonun 50 cm’lik katmanlar halinde sıkıştırılması gerekir. Büyük temel ve döşemelerde vibratör eğik bir biçimde tutularak, tabandan yansıyan titreşimden de faydalanılabilir. Beton vibratörle yayılarak taşıma yoluna gitmemelidir, ayrışmaya neden olur.